Mjerna tehnika

Proper Consulting Engeneering Instruments d.o.o., Vaš partner za mjernu tehniku i vage Home
Uvjeti kupnje
Online Shop
Kontakt

Kontakt u Republici Srbiji  Kontakt u Republici Bosni i Hercegovini 


 

 

 Tehnika za vodu

Mjerna tehnika za ispitivanje kvalitete vode za profesionalce u pogonu, na terenu, u laboratoriji i školama. Kao primjer navodimo Multi-parameterski Fotometar C-216 za analizu vode u bazenima ili kupkama. Savjesna i redovna kontrola vode u bazenskoj vodi je neminovna. Tako možete ovim uređajem jednostavno i točno provjeriti kritične parametre u vodi kao n.pr.  pH-vrijedost, slobodni i ukupni klor, cijanid i tvrdoća vode. U tu svrhu dovoljno je da odaberete mjernu jedinicu na displayu uređaja, stavite odgovarajuću kivetu sa uzorkom vode i reagensom u uređaj i očitate izmjerenu vrijednost na displayu.

             Übersicht-Wassermesstechnik                 Übersicht-Wassermesstechnik                Übersicht-Wassermesstechnik

Ovdje ćete naći mjernu tehniku za utvrđivanje mnogih relevantnih veličina u vodi.  Među ostalim i multiparametarski  fotometar C-200 za ispitivanje industrijske vode. Naši suradnici će Vas rado savjetovati glede svih uređaja mjerne tehnike. Nazovite nas na: +385-(0)1/ 24 21 564 .

Tehničke podatke i cijene mjernih uređaja naći ćete klikom na jedan od slijedećih linkova:

- LF-Tester PCE-CM 41  
  (Vodljivost/ TDS/ temperatura)

pH-Tester PCE-CM 41

- pH-Tester PCE-PH 22 
  (Ispitni uređaji džepnog formata za pH-vrijednost i temperaturu)

pH-Tester PCE-PH 22

- pH Mjerač PCE-228            
  (mjerač pH-vrijednosti, redox potencijala i temp. s RS232)

mjerač pH-vrijednosti PCE-228-R

- Mjerač kisika PCE-PHD 1
 
(Kombi-Messgeräte für Sauerstoff, pH, Leitfähigkeit und Temperatur mit Datenloggerfunktion)

 - Salimetar HI 9835          
   (za TDS-, NaCl-količina, vodljivost i temperaturu)

Salimetar HI 9835

- pH-Meter PCE-PH20S    
  (specijalno za utvrđivanje pH-vrijednosti tla)

 - Mjerač vodljivosti HI 993310
 
 (specijalno za vodljivost tla)

Mjerač vodljivosti HI 993310

 - Vodljivost EC 215           
   (Laboratorijski mjerač vodljivosti visoke točnosti)

Laboratorijski mjerač vodljivosti EC215

- pH-Metar 213                 
  (stolni-pH-Mjerač za laborarorije, sa RS232 za PC)

stolni-pH-Mjerač za laborarorije pH-Metar 213
  - Fotometar-klor                
    (za svakodnevno mjerenje klora: nisko/srednje/visoko)
Fotometar za mjerenje klora 
  - Fotometar-nitrat               
     (mjerenje nitrata do 133 mg/l ili 30 mg/l nitrat-dušik)
Fotometar za mjerenja nitrat
   - Mjerači za tvrdoću vode   
    (za Mg-, Ca-tvrdoću ili ukupnu tvrdoću u mg/l ili °D)
Mjerači za tvrdoću vode

 
 - Fotometar za bazene      
   (za svakodnevnu kontrolu vode u bazenima)
 

Fotometar za bazene

 
- Fotometar za industriju C 200 
   (za mjerenje do 36 veličina, sa softwareom, RS-232)
 

Fotometar za industriju C 200 
   - CSB - fotometar              
     (za mjerenje kisika u vodi i otpadnima vodama)
fotometar - CSB  za mjerenje kisika u vodi


- Mjerač kisika 93732         
  
(kolorimetar za količinu kisika u mg/l vode)
 

Mjerač kisika 93732

- Mjerač kisika 9146
 
(vodootporan uređaj za mjerenje kisika (mg/l) i zasičenosti (%))

Wassermesstechnik-Wasserdichtes Sauerstoffmessgerät HI 9146

 
- Mjerač kisika 9141           
   (mobilni uređaj sa memorijom za kisik u vodi)
 

Mjerač kisika 9141


- Mjerač kisika 964400        
  (sa memorijom, RS232-sučeljem i software...)
 

Mjerač kisika 964400

- Mjerač slanosti PCE-SM 11 
  (digitalni mjerač za utvrđivanje količine soli vodenastih medija u % mase)

- Mjerači slanosti 
  (optički mjerači količine soli do max. 10 %)

Mjerači slanosti

   - Turbidimetar C 114              
     (mobilni kombi-uređaji za mutnoću i klor)
Turbidimetar C 114
   - Turbidimetar HI 93703-11 
     (mobilni mjerači mutnoće za vodu prema DIN ISO 7027, sa RS232 sučeljem)
Turbidimetar HI 93703-11
   - Laboratorijski turbidimetar LP 2000-11  
     (sa spremnikom, RS 232-sučeljem, software...)
Laboratorijski turbidimetar LP 2000-11

                                        
                                     Daljnje informacije o mogućnosti narudžbe naći ćete u našem
onlineshopu.

    Nalazite se u kategoriji: home / mjerna tehnika / analiza vode

    Sa Vašim pitanjima obratite se naššim suradnicima na broj: +385-(0)1/ 24 21 564

 Ova stranica na njemačkom Analiza vode: ista stranica na njemačkom španjolskom Analiza vode: ista stranica na španjolskom talijanskom  Analiza vode: ista stranica na talijanskom  ili engleskom .

 

Slijedi pregled svih uređaja iz grupe prozvoda mjerna tehnika:

Analizatori zvuka
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojila frekvencije
Digitalni multimetri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi 
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Mjerači sjaja 
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Laserski metri
Laserski mjerači
temperature

Luksometri
Laserski mjerači u građevinarstvu
LCR-mjerači
Manometri (digitalni)
Milliommetri
Mjerači broja okretaja
Mjerači brzine vjetra
Mjerači buke
Mjerači debljine
Mjerači debljine laka
Mjerači debljine materijala
Mjerači debljine sloja
Mjerači debljine stijenki
Mjerači diferencijskog tlaka
Mjerači fluorida 
Mjerači hrapavosti
Mjerači izolacije
Mjerači kisika (u plinu) Mjerači kisika (u vodi)
Mjerači količine soli
Mjerači kvalitete vode 
Mjerači ozona
Mjerači prašine
Mjerači radioaktivnosti
Mjerači razine signala
Mjerači razine zvuka
Mjerači redox potencijala
Mjerači sadržaja iona
Mjerači snage
Mjerači snage lasera
Mjerači strujanja zraka
Mjerači temperature
Mjerači titranja/Vibrometri
Mjerači tvrdoće
Mjerači udaljenosti
Mjerači u zaštiti okoliša
Mjerači uzemljenja
Mjerači vlage (rel.)
Mjerači vlage (abs.)
Mjerači vlage materijala
Mjerači vlage papira
Mjerači vlage u zraku
Mjerači vodljivosti
Mjerači za klimu
Mjerači za motorna vozila
Mjerači za zaštitne mjere
Mjerači zračenja
Mjerna kliješta
Mjerni alat 
Mjerni kotači/Ciklometri
Multimetri 
Multimjerna kliješta 
Osciloskopi
Osjetnici temperature 
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomjeri
Pokazivači temperature
Radionički metri
Refraktometri/Lomomjeri
  (mjerači konzistencije)
Redox potencijal
Rotacijski laseri (niveliri)
Ručni brojači okretaja
Spremnici podataka
 (datalogeri)

Stetoskopi
Stroboskopi
Strujna kliješta  Svjetlomjeri/Fotometri
Tahometri
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomjeri (infracrveni)
Tlakomjeri
Testeri vodljivosti
Tragači kabela
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređajizamjerenjesile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Mjerači
Vibrometri
Vlačni-/tlačni
dinamometar

Vlagomjeri za
građevinarstvo
Vlagomjerizadrvo
Vlagomjeri/Higrometri