Mjerni uređaji

Proper Consulting Engeneering Instruments d.o.o., Vaš partner za mjernu tehniku i vage Home
Uvjeti kupnje
Online Shop
Kontakt

Kontakt u Republici Srbiji  Kontakt u Republici Bosni i Hercegovini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjerači vlage


Mjerači vlage za relativnu vlagu zraka ili kombinirani Termo-Hiigrometri (mjerenje temperature i vlage u jednom uređaju)
naći ćete u našoj ponudi. Mjerači vlage za svojstva zraka ili okoliša imaju sve veće značenje. Često je potrebno u javnim zgradama, uredima ili u industrijskoj tehnologiji održati određene  količine vlage prema odredbama normi.

Tehničke podatke i cijene mjernih uređaja naći ćete klikom na jedan od slijedećih linkova:

  - Vlagomjeri PCE-222
    (4 u 1 sa internim senzorima za: rel. vlagu, temperaturu, zvuk, svjetlo)

Vlagomjeri PCE-222

- Vlagomjeri PCE-EM882 
  (kombi-uređaj za rel. vlagu, temperaturu, svjetlo, zvuk)

Vlagomjeri PCE-EM882


- Vlagomjeri PCE-555
  (povoljan mjerač vlage džepnog formata)
 

Vlagomjeri PCE-555

- Vlagomjeri PCE-310    
  (temperatura, relativna vlaga, temperatura rosišta)

Vlagomjeri PCE-310 

    - Higrometar PCE-320 
      (temperatura, relativna vlaga, temperatura rosišta, priključak za termoelemente, memorija)
 
Higrometar PCE-320

- Vlagomjeri PCE-HT110     
 
(za vlagu i temperaturu sa spremnikom i RS-232)

Vlagomjeri PCE-HT110

- Vlagomjeri PCE-313
  (relativna vlaga / temp., spremnik podataka, software)

Vlagomjeri PCE-313

- Vlagomjeri PCE-3000
  (točan uređaj za mjerenje relativne vlage, temperature, rosišta sa spremnikom)

Vlagomjeri PCE-3000

- Mjerač vlage PCE-WM1 
  (mjeri prostornu vlagu u [g/m³] i [%], temperaturu, točku rosišta / eksterni senzori)

  - Mjerač vlage PCE-THB 38
    (termometar, vlagomjer i barometar u jednom uređaju)

  - Vlagomjeri RLF-TS   
    (za mjerenje relativne vlage papira i kartona)

Vlagomjeri RLF-TS

- Vlagomjeri AV-40       
  (kombi-uređaj za relativnu vlagu, strujanje zraka, tlak)

Vlagomjeri AV-40 

 - Vlagomjeri FMU                          
   (čak do 99 senzora za vlagu / temp., PC-Logger) 

Vlagomjeri FMU

       Daljnje informacije o mogućnosti narudžbe naći ćete u našem onlineshopu.

Nalazite se u kategoriji: home / mjerna tehnika / mjerni uređaji / higrometri

Sa Vašim pitanjima obratite se našim suradnicima na broj: +385-(0)1 24 21 564

Ova stranica na njemačkom Higrometri: ista stranica na njemačkom španjolskom Higrometri: ista stranica na španjolskom talijanskom  Higrometri: ista stranica na talijanskom  ili engleskom

 

Slijedi pregled svih uređaja iz grupe prozvoda mjerna tehnika:

Analizatori zvuka
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojila frekvencije
Digitalni multimetri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Mjerači sjaja
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Laserski metri
Laserski mjerači
temperature

Luksometri
Laserski mjerači u građevinarstvu
LCR-mjerači
Manometri (digitalni)
Milliommetri
Mjerači broja okretaja
Mjerači brzine vjetra
Mjerači buke
Mjerači debljine
Mjerači debljine laka
Mjerači debljine materijala
Mjerači debljine sloja
Mjerači debljine stijenki
Mjerači diferencijskog tlaka
Mjerači fluorida 
Mjerači hrapavosti
Mjerači izolacije
Mjerači kisika (u plinu) Mjerači kisika (u vodi)
Mjerači količine soli
Mjerači kvalitete vode 
Mjerači ozona
Mjerači prašine
Mjerači radioaktivnosti
Mjerači razine signala
Mjerači razine zvuka
Mjerači redox potencijala
Mjerači sadržaja iona
Mjerači snage
Mjerači snage lasera
Mjerači strujanja zraka
Mjerači temperature
Mjerači titranja/Vibrometri
Mjerači tvrdoće
Mjerači udaljenosti
Mjerači u zaštiti okoliša
Mjerači uzemljenja
Mjerači vlage (rel.)
Mjerači vlage (abs.)
Mjerači vlage materijala
Mjerači vlage papira
Mjerači vlage u zraku
Mjerači vodljivosti
Mjerači za klimu
Mjerači za motorna vozila
Mjerači za zaštitne mjere
Mjerači zračenja
Mjerna kliješta
Mjerni alat
Mjerni kotači/Ciklometri
Multimetri 
Multimjerna kliješta 
Osciloskopi
Osjetnici temperature
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomjeri
Pokazivači temperature
Radionički metri
Refraktometri/Lomomjeri
 (mjerači konzistencije)
Redox potencijal

Rotacijski laseri (niveliri)
Ručni brojači okretaja
Spremnici podataka
 (datalogeri)

Stetoskopi
Stroboskopi
Strujna kliješta Svjetlomjeri/Fotometri
Tahometri
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomjeri (infracrveni)
Tlakomjeri
Testeri vodljivosti
Tragači kabela
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređajizamjerenjesile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Mjerači
Vibrometri
Vlačni-/tlačni
dinamometar

Vlagomjeri za
građevinarstvo
Vlagomjerizadrvo
Vlagomjeri/Higrometri