Vage

Mjerni uređaji iz ponude Probus K.I.G. d.o.o.

Home
Uvjeti kupnje
Online Shop
Kontakt

Kontakt u Republici Srbiji Kontakt u Republici Bosni i Hercegovini

 

 

Mjerači vlage - vage

Vage za mjerenje vlage PCE-MB serije su naročito pogodne za industriju i obrt. VagaVage za mjerenje vlage PCE-MB serije utvrđuje vlagu materijala vaganjem ukupne težine materijala prije procesa sušenja infracrvenom tehnoligijom i vaganjem težine istog uzorka nakon sušenja te iz dobivenih rezultata izračunava vlagu uzorka prije sušenja. Za vrijeme procesa sušenja na displayu se prikazuje umanjujuća količina. Vage za mjerenje vlage su dakle idealan uređaj za točno utvrđivanje vlage, suhe tvari tj. kozistentnost tekućih i čvrstih tvari i substanci. Mjerač vlage se koristi naročito u području industrije za brzu analizu pasta, podmazivača, ljepila, drva, praha ... u produkciji i primopredaji robe i materijala. Sustav vaganja visoke kvalitete za mjerenje vlage sadrži sva moderna svojstva vage tako da vage ovog modela mogu biti korištene i za točno vaganje u gramima (rezolucija 0,001 g). naši suradnici će Vas rado savjetovati o svim vagama ili drugim tehničkim produktima. Nazovite nas na: +385-(0)1-24 21 569 .

Tehničke podatke za vage za mjerenje vlage naći ćete ako slijedite jedan od linkova ili kliknete na sliku uređaja:

- Mjerači vlage - vage PCE-MB 50 
 
 (za mjerenje apsolutne vlage materijala, tvari, praha ...: 0 ... 100 %;
   područje vaganja: 0 ... 50 g; PC-sučelje; rezolucija 0,001 g)
 

Vaga za mjerenje vlage PCE-MB 50, za određivanje vlage skoro svakog materijala

- Mjerači vlage - vage PCE-MB 100 
 
 (za mjerenje apsolutne vlage materijala, tvari, praha ...: 0 ... 100 %;
   područje vaganja: 0 ... 100 g; PC-sučelje; rezolucija 0,001 g)
 

Vaga za utvrđivanje vlage PCE-MB 100

- Mjerači vlage - vage PCE-MB 200  
 
 (za mjerenje apsolutne vlage materijala, tvari, praha ...: 0 ... 100 %;
   područje vaganja: 0 ... 200 g; PC-sučelje; rezolucija 0,001 g)

Vaga za mjerenje vlage PCE-MB 200, za određivanje vlage skoro svih materijalal

- Mjerači vlage - mobilni uređaji
  (Ručni uređaji kao alternativa za klasične vage za mjerenje vlage)

Mjerači vlage materijala

Nalazite se u kategoriji: home / mjerna tehnika / mjerni uređaji / vage / Mjerači vlage vage

Sa Vašim pitanjima obratite se našim suradnicima na broj: +385-(0)1-24 21 569

Ova stranica na njemačkom Ista stranica na njemačkom španjolskom Ista stranica na španjolskom talijanskom  Ista stranica na talijanskom  ili engleskom Anemometro con ruota ad alette della serie AV-6: pagina in inglese

 

Slijedi pregled svih uređaja iz grupe prozvoda mjerna tehnika:

Analizatori zvuka
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojila frekvencije
Digitalni multimetri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Mjerači sjaja
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Laserski metri
Laserski mjerači
temperature

Luksometri
Laserski mjerači u građevinarstvu
LCR-mjerači
Manometri (digitalni)
Milliommetri
Mjerači broja okretaja
Mjerači brzine vjetra
Mjerači buke
Mjerači debljine
Mjerači debljine laka
Mjerači debljine materijala
Mjerači debljine sloja
Mjerači debljine stijenki
Mjerači diferencijskog tlaka
Mjerači fluorida 
Mjerači hrapavosti
Mjerači izolacije
Mjerači kisika (u plinu) Mjerači kisika (u vodi)
Mjerači količine soli
Mjerači kvalitete vode 
Mjerači ozona
Mjerači prašine
Mjerači radioaktivnosti
Mjerači razine signala
Mjerači razine zvuka
Mjerači sadrľaja iona
Mjerači snage
Mjerači snage lasera
Mjerači strujanja zraka
Mjerači temperature
Mjerači titranja/Vibrometri
Mjerači tvrdoće
Mjerači udaljenosti
Mjerači u zaątiti okoliąa
Mjerači uzemljenja
Mjerači vlage (rel.)
Mjerači vlage (abs.)
Mjerači vlage materijala
Mjerači vlage papira
Mjerači vlage u zraku
Mjerači vodljivosti
Mjerači za klimu
Mjerači za motorna vozila
Mjerači za zaątitne mjere
Mjerači zračenja
Mjerna klijeąta
Mjerni alat
Mjerni kotači/Ciklometri
Multimetri 
Multimjerna klijeąta 
Osciloskopi
Osjetnici temperature
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomjeri
Pokazivači temperature
Radionički metri
Refraktometri/Lomomjeri
 (mjerači konzistencije)
Rotacijski laseri (niveliri)
Ručni brojači okretaja
Spremnici podataka
 (datalogeri)

Stetoskopi
Stroboskopi
Strujna klijeąta Svjetlomjeri/Fotometri
Tahometri
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomjeri (infracrveni)
Tlakomjeri
Testeri vodljivosti
Tragači kabela
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređajizamjerenjesile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Mjerači
Vibrometri
Vlačni-/tlačni
dinamometar

Vlagomjeri za
građevinarstvo
Vlagomjerizadrvo
Vlagomjeri/Higrometri