Mjerni uređaji iz ponude Probus K.I.G. d.o.o.

Home
Uvjeti kupnje
Online Shop
Kontakt

Kontakt u Republici Srbiji Kontakt u Republici Bosni i Hercegovini

 


Garancija
                                
Imprint
              
Certifikacija
 
 
Mjerna
tehnikaVage


Hier finden Sie einige unserer Topseller aus dem Bereich der Messtechnik & Wägetechnik

Mjerač buke PCE-999
Mjerač zvuka


Geigerov brojač Gamma-Scout
Geigerov
brojačDinamometar PCE-FM serije
Dinamometar


Mjerač debljine stijenki PCE-TG100
Mjerač
debljineInfracrveni termometar PCE-888
Termometar


Termohigrometar PCE-313A
Termo-
higrometarStrujna kliješta FC-33
Strujna
kliještapH-Metar PCE-228
pH-Metar


Stolna vaga PCE-BS serije
Stolna vaga


Kranska vaga PCE-CS HD-serije
Kranska vaga


Dinamometar sa  Newton ili Gram podjelom
Opružna vaga


Laboratorijska vaga PCE-AB
Laboratorijska
vag
a


Vaga za mjerenje vlage PCE-MB
Vaga za
vlagu


Viseća vaga PCE-HS50
Viseća vaga


Domaćinska vaga PCE-DS600
Kućna vaga


Mini vaga HC-100AS
Mini vaga

Profesionalna precizna vaga PCE- LSM serije ( klasa II)
Primjena kao laboratorijska vaga, dozirna vaga ili vaga za recepturu
/ izmjenjive jedinice prikaza (g, kg, ct, %) / RS-232-sučelje,
opcionalan software / područje vaganja 0 ... 200, 0 ... 2000 ili 0 ... 6000 g

Precizna vaga LSM-Serie odlikuje se visokom točnošću, mnogim funkcijama i povoljnom cijenom. Ova precizna vaga je stvarni multitalenat i može biti isporučena sa dodatnim softwareom, pisačem i setom za mjerenje gustoće ali već i osnovni model sadrži mnoge važne funkcije za uporabu u pogonu, laboratoriju, istraživanju i razvoju. Podaci vaganja mogu biti direktno preneseni sa precizne vage na PC i tamo analizirani.klikni
Po želji vagu možemo isporučiti sa certifikatom prema ISO-9000. Ukoliko imate pitanja glede precizne vage iz serije PCE-LSM ili drugih modela nazovite nas ili pošaljite e-mail. Naši tehničari stoje Vam na raspolaganju.

CJENIK (klikni)Na slici desno vidite preciznu vagu
PCE- LSM 200 / LSM 2000 sa okruglim
platformaom. Model PCE-LSM 6000 sasdrži četvrtastu platformu veličine 225 x 165 mm. Sve platforme su od inoxa i pogodne za korištenje u svim uvjetima u laboratorijima, produkciji, istraživanju i razvoju).
Dobro očitljiv 18 mm visoki LCD-display sadrži pozadinsko osvjetljenje. Kućište od lijevanog aluminija sa podesivim nogama i libelom omogućavaju siguran i niveliran položaj. Pored toga ova precizna vaga sadrži internu funkciju za prigušenje vibracija (u tom slučaju vrijeme utitravanja raste nešto).

                   

Tehnički podaci

Precizna vaga - model

PCE-LSM 200

PCE-LSM 2000

PCE-LSM 6000

Područje vaganja [max]

200 g

2000 g

6000 g

Rezolucija                 [d]

0,001 g

0,01 g

0,1 g

Baždarna vrijednost  [e]

0,01 g

0,1 g

1 g

Najmanja težina

0,02 g

0,5 g

5 g

Reprodukcija

0,001 g

0,01 g

0,1 g

Linearitet

?0,002 g

?0,02 g

?0,2 g

Platforma

Ø 120
inox

Ø 150
inox

225 x 165 mm
inox

Područje tariranja

Preko cijelog područja

Brojanje uzoraka

da, sa odabirljivim referentnim brojem uzoraka

Najmanja težina uzorka
kod brojanja

0,006 g/komad

0,06 g/ komad

0,6 g/ komad

Jedinice vaganja

g / kg / ct / % (odabirljivo)

Vrijeme utitravanja

5 s

Kalibracija

pooću opcionalnog eksternog utega za kalibraciju

(samo ako vaga još nije baždarena)

Prikaz

18 mm LCD-display (pozadinsko osvjetljenje)

Ispravljač

230 V / 50 Hz - 12 V ? ispravljač

Zaštita

IP54

Kućište

Lijevani aluminij

Dimenzije

240 x 275 x 90 mm

Radni uvjeti

+18 ... +33 °C

Masa

ca. 4 kg

Odobrenja

CE / OIML Klasa II (pogodne za baždarenje na terenu)

Opseg isporuke

1 x Fina vaga LSM (jedan od modela), 1 x ispravljač i uputstvo, 1 x vjetrobran
(samo za modele PCE-LSM 200 / PCE-LSM 2000)

Opcionalni pribor

- Software-paket
   Software uklj. RS-232-data-kabel služi za
   direktni prijenos podataka sa vemenom i
   datumom na PC. Podaci se mogu prenijeti i u
   druge kalkulacijeske programe kao npr.
   MS Excel.

  - RS-232-USB-adapter
   Software - paket analitičke vage standardno
   sadrži RS-232-data-kabel.
   Ako mjerne podatke želite prenijeti na Laptop
   ili PC koji sadrže samo USB-sučelje potreban
   Vam je ovaj RS-232-USB-adapter.

 - Pisač
   Za direktan ispis rezultata (npr. za
   dokumentaciju podataka u laboratoriju).
   Isporuka pisača slijedi uklj. RS-232-kabel i
   240 V-adapter za mrežu.
   - širina papira 112 mm
   - rezervni papir u ponudi

 - DKD-kalibracija sa certifikatom
   Za pogone koji laboratorijsku vagu žele unijeti
   u svoj interni ISO 9000 sustav (bilo kod
   nabave ili za rekalibraciju). Certificiranje
   sadrži laboratorijsku kalibraciju uklj. cetifikat
   sa svim mjernim vrijednostima. 

- Set za određivanje gustoće
   Set služi za odeđivanje gustoće čvrstih tvari
   (čvrstih tijela). Koristi se princip hidrostatičkog
   vaganja. Gustoća je odnos mase [g] prema
   volumenu  [cm³]. Masa se dobiva vaganjem
   uzorka u zraku. Volumen se određuje iz sile
   uzgona [g] za uzorak potopljen u tekućinu.

 - Ispitni utezi
   Ispitni utezi se koriste za internu rekalibraciju i
   stalnu kontrolu točnosti laboratorijske vage
   (samo ako vaga nije justirana).

zur Homepage

Ovdje možete naći listu svih mjernih uređaja iz ponude PCE Instruments.

Ova stranica na njemačkom španjolskom talijanskom    ili engleskom
Kontakt:
 

Branko Štajdl,dipl.ing.
"Getra-Mb" d.o.o. 
Bukaovačka 53 
10000 ZAGREB
Hrvatska
tel: ++ 385 (0)1 2421 564
 fax.++ 385 (0)1 2422 003
E-mail: getra-mb@zg.t-com.hr
web:www.getra-mb.hr


 

 
 
 Analizatori zvuka
 
Anemometri
 Barometri
 Brojači-čestica
 Brojila-frekvencije
 Digitalni multimetri
 
Dinamometri
 Durometri

 Endoskopi

 Fotometri (Mono)
 Fotometri (Multi)
 Glasimetri/Mjerači sjaja
 Infracrvene kamere
 Infracrveni termometri
 Ispitni uređaji za mrežu
 Laserski metri
 
Laserski mjerači
 
temperature

 
Laserski mjerači u
 
građevinarstvu
 
LCR-mjerači
 
Luksometri
 Manometri (digitalni)
 
Milliommetri
 Mjerači broja okretaja
 Mjerači brzine vjetra

 Mjerači buke
 Mjerači debljine

 Mjerači debljine laka
 Mjerači debljine
  
materijala

 Mjerači debljine sloja
 Mjerači debljine stijenki
 
Mjerači diferencijskog
   tlaka
 
Mjerači fluorida 
 Mjerači hrapavosti
 Mjerači izolacije
 Mjerači kisika (u plinu)
 Mjerači kisika (u vodi)
 
Mjerači količine soli
 Mjerači kvalitete vode 
 Mjerači ozona
 Mjerači prašine
 Mjerači protoka
 Mjerači radioaktivnosti
 Mjerači razine signala
 
Mjerači razine zvuka
 Mjerači redox potencijala
 Mjerači sadržaja iona
 Mjerači snage
 Mjerači snage lasera

 Mjerači strujanja zraka
 Mjerači temperature
 Mjerači vibracije/
 
 Vibrometri
 Mjerači tvrdoće
 Mjerači udaljenosti
 Mjerači u zaštiti okoliša
 Mjerači uzemljanja
 Mjerači vlage (rel.)
 Mjerači vlage (abs.)
 Mjerači vlage materijala
 Mjerači vlage papira
 
Mjerači vlage u zraku
 Mjerači vodljivosti
 Mjerači za klimu
 Mjerači za motorna
   vozila
 
Mjerači za zaštitne mjere
 
Mjerači zračenja
 Mjerna kliješta
 Mjerni alat
 Mjerni kotači/Ciklometri
 Multimetri 
 Multimjerna kliješta 
 Osciloskopi
 Osjetnici temperature
 pH-Metri
 
pH-Testeri
 
Pirometri
 
Plinomjeri
 
Pokazivači temperature
Radionički metri
Redox potencijal
Refraktometri/ Lomomjeri
Rotacijski laseri (niveliri)
Ručni brojači okretaja

 
 Spremnici podataka
  
(datalogeri)
 
Stetoskopi
 Stroboskopi
 
Strujna kliješta
 
Svjetlomjeri/ Fotometri
 
 Tahometri
 Termo kamere
 Termohigrometri
 Termometri
 
Toplomjeri (infracrveni)
 Tlakomjeri
 
Testeri vodljivosti
 Tragači kabela
 Turbidimetri
 Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređaji za mjerenje sile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Mjerači
Vibrometri

Vlačni-/tlačni
dinamometar

Vlagomjeri za
građevinarstvo
Vlagomjeri za drvo
Vlagomjeri/Higrometri